Anasayfa     Temas
 
     
 

      
   

Şirket Haberleri

 
 
Danıştay: Tekel Alkol ucuza satıldı
Danıştay 13. Dairesi, Tekel’in alkollü içki biriminin satışına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptal istemini reddeden Ankara 1. İdare Mahkemesi kararını bozdu. Daire, söz konusu kamu hisselerinin gerçek değerinin araştırılmasını istedi.

Tek Gıda-İş Sendikası, TEKEL’in bağlı ortaklığı Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş’de bulunan yüzde 100 oranındaki kamu hissesi ile KKTC’de faaliyet gösteren Taşel Şirketi’ndeki yüzde 51’lik kamu hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihale sonucunda, Nurol-Limak-Özaltın-Tütsab Ortak Girişim Grubu’na satılmasına ilişkin 22 Aralık 2003 tarihli ÖYK kararının iptali istemiyle Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

İdare Mahkemesi, “söz konusu hisselerin Ortak Girişim Grubu’na 292 milyon ABD Doları bedelle satılması işlemlerinin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a aykırı olmadığı, şirketin 2003 yılını zararla kapattığı” gerekçeleriyle davayı reddetti. Davacı sendikanın İdare Mahkemesi kararını temyiz etmesi üzerine dosya Danıştay 13. Dairesi’ne geldi.

KARAR OYBİRLİĞİYLE BOZULDU
Daire, söz konusu hisselerin satışına ilişkin ÖYK kararının iptal istemini reddeden Ankara 1. İdare Mahkemesi kararını oy birliğiyle bozdu.

Dairenin kararında, satış işleminde, “4046 sayılı Kanun’daki değer tespit yöntemlerinin kullanıldığına, TEKEL’in Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş’de bulunan yüzde 100 oranındaki kamu hissesinin değerinin tespitine yönelik komisyon oluşturulduğuna, komisyonca hangi değerleme yöntemi kullanılarak hisse devir değerinin saptandığına ve saptanan değere” ilişkin dosya içeriğinde bilgi ve belge bulunmadığı vurgulandı.

GERÇEK DEĞERİ ARAŞTIRILMALI
Kararda, “Bu itibarla, özelleştirmeye konu kamu hisselerinin değerinin tespitine yönelik Değer Tespit Raporu ve Değer Tespit Komisyonu kararının mahkemece getirilip gerçek değerinin resen araştırılması gerekirken, uyuşmazlık konusu özelleştirme işleminde gerçek değere ulaşıldığı belirtilerek davanın reddi yolunda hüküm kurulmasında hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi.

Bu nedenlerle temyiz istemini kabul ederek, yerel mahkeme kararını bozan Danıştay 13. Dairesi, dosyayı yeniden bir karar verilmek üzere Ankara 1. İdare Mahkemesi’ne gönderdi.

İHALE 2003’TE YAPILDI
Tekel’in alkollü içkiler bölümünün yüzde 100 oranındaki kamu hisselerinin özelleştirilmesi amacıyla 5 Kasım 2003’te yapılan ihalede en yüksek teklifi, 292 milyon dolar bedelle Nurol-Limak-Özaltın-Tütsab Ortak Girişim Grubu vermişti.

Kaynak: NTVMSNBC
2008-07-10
 
Hosting